Search
Image by succo from Pixabay

Govor mržnje i napadi na političare: Počinitelje sada čekaju oštrije kazne

Političari su sve više izloženi napadima – verbalnim, digitalnim i fizičkim. Bavarska želi da se odlučno ovome suprotstavi, te su najavljene strožije kazne za počinioce.

Prema policijskim kriminalističkim statistikama, u Bavarskoj je prošle godine bilo ukupno 1013 kaznenih dela prema nosiocima političkih funkcija. Od toga se 577 prekršajnih dela dogodilo na internetu.

“Mržnja i nasilje dosegnuli su zastrašujuću nivo”, kaže bavarski ministar pravosuđa Georg Eisenreich. “Političari se stalno susreću sa uvredama, pretnjama, pa čak i fizičkim napadima.” Prema Eisenreichu, slučaj Waltera Lübckea i najnoviji slučajevi, pokazuju da reči mogu postati i – dela. “Napadi na političare takođe su napadi na našu demokratiju. Oni su nedopustivi”, kaže ministar pravosuđa, sugerišući da kazne treba pooštriti i da je Savezna vlada sada pozvana da deluje.

U septembru 2020. bavarsko Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo unutrašnjih poslova izradili su koncept zaštite za lokalne političare. Ključna komponenta za to je online postupak prijavljivanja prestupa, koji je sada proširen na članove bavarskog državnog parlamenta, bavarske članove Bundestaga i Evropskog parlamenta. Prijave proverava poverenik za govor mržnje bavarskog pravosuđa, koji se nalazi u Centralnom uredu za borbu protiv ekstremizma i terorizma pri Münchenskom javnom tužilaštvu.

“Ukupno 189 osoba do sada je dobilo pristup ovom online procesu. Od 201 zahteva za reviziju, u 165 slučajeva pokrenuti su kazneni postupci. Optužnice su već podignute u 50 slučajeva.”

Sv. Dj.

Izvor: tz.de

Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket