Search
Image by Hai Nguyen Tien from Pixabay

Jugendamt: Široka zakonska ovlašćenja u cilju zaštite mladih

U Nemačkoj su deca zakonski zaštićena. Fizičke kazne, psihičke povrede i druge ponižavajuće mere su nedopustive. Ukoliko postoji stručna procena rizika za fizički ili mentalni razvoj deteta, državna Kancelarija za zaštitu mladih ima pravo da oduzme dete i smesti u dom ili hraniteljsku porodicu.

Struktura i najvažniji zadaci koje imaju Kancelarije za brigu o mladima jedinstveno su regulisani Zakonom o zaštiti dece i omladine (Kinder- und Jugendhilfegesetz). Državna kancelarija za brigu o mladima (Jugendamt) obavlja poslove lokalnog pružaoca javne zaštite mladih i njena svrha je da promoviše obrazovanje i razvoj dece. Međutim, javna zaštita nema samostalan vaspitni uticaj jer, prema zakonskim odredbama, roditelji imaju prirodno pravo da se staraju o svojoj deci i da ih školuju. Javna dobrobit mladih stoga se ogleda u tome da uz stručnu pomoć ukaže deci, mladima i roditeljima u konfliktnim situacijama, kako mogu sami da ih reše i nudi stručne savete i adekvatnu podršku. Prema članu 1631, stav 2 Nemačkog građanskog zakonika (BGB), deca imaju pravo na nenasilno vaspitanje tako da su fizičke kazne, psihičke povrede i druge ponižavajuće mere nedopustive.

U kojim slučajevima Jugendamt može oduzeti dete?

Jugendamt može kontaktirati roditelje, ako se sazna za probleme deteta u porodici pozivom na razgovor, ali i kroz nenajavljene kućne posete od strane socijalnog radnika, edukatora ili vaspitača.Ukoliko postoji stručna procena rizika za fizički ili mentalni razvoj deteta, biće smešteno u dom za decu ili hraniteljsku porodicu. Zaposleni u Kancelariji za mlade dužni su, pre svega, da na licu mesta provere kako je dete i da li je njegovo zdravlje zaista ugroženo, da li izgleda negovano i kakvo mu je opšte ponašanje. Ako postoji hitna opasnost po dobrobit deteta ili mlade osobe u njihovoj porodici ili u zajednici sa nekom drugom osobom, Kancelarija mora da preuzme devojčicu ili dečaka na svoje staranje. U takvoj situaciji deca i mladi mogu i sami da zatraže prijem u bilo kom trenutku.

Pomoć majkama oko utvrđivanja očinstva

Kancelarija za zaštitu mladih pruža sledeće socijalno-obrazovne usluge; daje ponude omladinskog socijalnog rada i vaspitne zaštite dece i mladih, nudi podršku deci u dnevnim centrima i dnevnim boravcima, zatim pomaže tokom obrazovanja, nudi pomoć za mentalno ometenu decu i mlade, kao i dodatne usluge u zavisnosti od individualnih potreba. Ostali zadaci za dobrobit mladih uključuju: staranje o deci i mladima, davanje, opoziv i povlačenje dozvole za starateljstvo, učestvuje u postupcima pred porodičnim sudovima, daje savete i uputstva u postupcima kod usvojanja deteta, ima savetodavni karakter i daje podršku majkama prilikom utvrđivanju očinstva i niz drugih zadataka.

Inače, ova institucija je u uporednom pravu nepoznata u odnosu na pravne sisteme drugih zapadnih zemalja i izaziva sve veću kritiku u Evropi, posebno u slučaju sporova maloletnika izmedju roditelja različitog državljanstva u vezi sa navodnim diskriminatorskim i proizvoljnim merama. Često je u Nemačkoj rad ove kancelarije bio predmet kritika nemačkog Ustavnog suda i u praksi se navode brojni slučajevi oduzimanja dece iz porodica i sprečavanja daljeg kontakta, nakon čega bi usledile peticije i sudski sporovi.

S. Ćujić

Izvori: MKJFGFI, Unterstuetzung.de

Link Link 2

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
WestBalkan Radio

Preuzmi aplikaciju

Prijavi se na naš bilten