DE | BA

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Prvi zakon o veštačkoj inteligenciji na svetu

Europski parlament izglasao je zakon o veštačkoj inteligenciji, velikom većinom glasova, (13. marta).

Zakon o veštačkoj inteligenciji predviđa podelu AI sistema u različite skupine rizika. “AI Act” – zakon Europske unije o veštačkoj inteligenciji, sada može stupiti na snagu. On reguliše za šta se može koristiti u EU i pod kojim uslovima. EU korišćenje veštačke inteligencije deli u četiri rizične skupine: što je veći rizik, to su pravila stroža.

Ako neka kompanija koristi AI za razvrstavanje vijaka, na primer, onda to predstavlja nizak rizik za društvo i mogu koristiti AI – bez propisa. Ali, AI u obrazovanju, saobraćaju ili medicini – predstavlja veći rizik za društvo i pojedinosti oko primene zakona će biti regulisane nacionalnim zakonima.

Pečat „Made in EU” u budućnosti će takođe označavati pouzdanu primenu veštačke inteligencije.

Sv. Dj.

Izvor: zdf.de

Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket