Search
Image by Tumisu from Pixabay

Šta strani radnici misle o Nemačkoj?

Donosimo pregled rezultata nove studije OECD-a, koja je anketirala preko 30 000 kvalifikovanih radnika i to uglavnom muškaraca (75%), u zemljama van Evropske unije sa ciljem da se sazna nešto više o motivaciji, očekivanjima i strahovima ljudi koji razmišljaju o radu u Nemačkoj

„Ovo je globalno jedinstvena studija u kojoj pratimo ljude od trenutka kada se zainteresuju za preseljenje u neku zemlju tokom određenog vremenskog perioda”, izjavio je Thomas Liebig iz OECD-a. U prvom krugu u leto/jesen 2022. ispitano je gotovo 30 000 ljudi, potom je 6 meseci kasnije blizu 10 000 odgovorilo na dalja pitanja istraživača. Na kraju je u jesen/zimu 2023. godine sprovedena završna anketa u kojoj je učestvovalo oko 6 000 ljudi.

Glavni zaključak studije – Nemačka ostaje privlačna odredišna zemlja za mnoge visokokvalifikovane radnike u inostranstvu. Međutim, mnogi se žale na dugo čekanje na vize. U Turskoj je svaki treći ispitani (30%) ocenio svoje iskustvo sa nemačkim useljeničkim sistemom kao “prilično loše” ili “vrlo loše”, a u Alžiru svaki peti (21%). Za više od 12 meseci koliko je prošlo između različitih krugova istraživanja, samo mali procenat (5%) uspeo je doći u Nemačku i to uglavnom sa dobrim znanjem nemačkog jezika.

„Od onih koji su se preselili, više od polovine kaže da su bili diskriminisani i u nepovoljnom položaju na tržištu nekretnina. Gotovo 40 posto, takođe prijavljuje iskustva diskriminacije i rasizma u trgovinama, restoranima i na ulici. To su šokantno visoke vrednosti“, dodao je Liebig. Većina njih (59%) uglavnom je “prilično zadovoljna” ili “veoma zadovoljna” svojim životom u Nemačkoj. Posebno su pozitivno istakli kvalitet života, nemačku kulturu i mentalitet, kao i kulturu dobrodošlice. Iskustva sa policijom i školama koje pohađaju njihova deca ocenjena su kao „bolja od očekivanih“.

Međutim, mnogi ispitanici su “nezadovoljni” ili “prilično nezadovoljni” svojim kontaktima sa imigracijskim vlastima, kao i sa svojim prihodima i finansijskom situacijom i to u istom procentu (40%). Napomena: u tekstu koji prenosimo sa portala „Focus“ nisu navedeni podaci da li je i koliko ispitanika za potrebe studije bilo sa prostora sadašnjih republika bivše Jugoslavije.

Izvor: FOCUS

Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
WestBalkan Radio

Preuzmi aplikaciju

Prijavi se na naš bilten