Search
Image by PublicDomainPictures from Pixabay

Više slobode pri izboru prezimena od 2025. godine

Dvostruko prezime od maja 2025. godine za celu porodicu biće moguće u Nemačkoj na osnovu novog Zakona o imenovanju. Nadležni naglašavaju da su izmene posebno korisne za nacionalne manjine.

Savezno veće (Bundesrat) odobrilo je u petak, 17. maja 2024. godine predlog novog Zakona o imenovanju (Namensrecht), koji dopušta supružnicima da imaju zajedničko dvostruko prezime – sa ili bez crtice. Deca mogu imati dvostruko prezime čak i ako se njihovi roditelji odluče protiv zajedničkog prezimena nakon venčanja. Prema važećem zakonu, samo supružnik može imati dvostruko ime, dok deca uglavnom to ne mogu.

Ono što je takođe novo, odnosi se na prvo prezime koje roditelji odaberu za dete jer je izmenama omogućeno da će se primenjivati ​​i na svu ostalu decu roditeljskog para. Ukoliko roditelji prvobitno ne odrede prezime nakon rođenja deteta, automatski dobija oba prezimena. Takođe bi trebala biti olakšana procedura deci nakon razvoda roditelja jer će se moći odreći prezimena jednog od roditelja, ukoliko ga više ne budu hteli zadržati. Nova pravila odnosiće se i na parove koji su već u braku jer će takođe moći izvršiti odgovarajuće promene na temelju novih opcija.

Promena zakona posebno je korisna za nacionalne manjine

Novi moderni Zakon o imenovanju otvara više slobode za frizijsku, dansku i lužičkosrpsku nacionalnu manjinu koja živi u Nemačkoj. Ubuduće mogu birati prezimena koja uzimaju u obzir njihovu tradiciju.

Izvor: T-online

Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
WestBalkan Radio

Preuzmi aplikaciju

Prijavi se na naš bilten