Search
Image by Andreas Lischka from Pixabay

Dvojno državljanstvo, kraći rokovi: Novi Zakon o nemačkom državljanstvu uskoro stupa na snagu

Novi zakon o državljanstvu stupa na snagu 27. juna 2024. godine i donosi niz promena.

Zastupnici Bundestaga odobrili su u martu reformu Zakona o državljanstvu kojom se skraćuju rokovi za naturalizaciju i otvara mogućnost dvojnog državljanstva. Objavljen je u Saveznom glasniku 26. marta i stupa na snagu 27. juna 2024. godine.

Prema sadašnjim propisima stranci mogu dobiti nemački pasoš nakon najmanje 8 godina boravka u Nemačkoj. Prema novom Zakonu, taj period se skraćuje na 5 godina. Kako se navodi, uz “posebna dostignuća vezana za integraciju u nemačko društvo”, naturalizacija bi ubuduće trebala biti moguća čak i nakon tri godine, a to podrazumeva dobro znanje nemačkog jezika (nivo C1), dobrovoljni rad ili vrlo dobar uspeh u školi ili na poslu.

Dvojno državljanstvo

Važna novost – ubuduće će biti omogućeno dvojno državljanstvo, odnosno posedovanje dva pasoša. Do sada su se mnogi stranci prilikom dobijanja nemačkog državljanstva morali odreći svog prethodnog. Izuzetak su građani iz druge zemlje Evropske unije ili Švajcarske. Sa stajališta Savezne vlade, to preti odvraćanjem mnogih ljudi zbog njihove povezanosti sa domovinom ili porodice koja živi u inostranstvu.

Nemačko državljanstvo za decu

Deca rođena u Nemačkoj čiji su roditelji strani državljani, ubuduće će dobijati nemačko državljanstvo ako je barem jedan roditelj legalno živeo u Nemačkoj duže od pet godina. I ovde je rok ranije bio osam godina. U principu, deca rođena u Nemačkoj trebala bi moći dobiti i trajno zadržati svoje nemačko državljanstvo i državljanstvo svojih roditelja.

Dobro poznavanje nemačkog jezika – uslov

Međutim, brža naturalizacija takođe bi bila povezana sa nekoliko zahteva u budućnosti. Žene i muškarci iz inostranstva koji žele dobiti nemačko državljanstvo moraju priložiti dokaze o dobroj integraciji i dobrom poznavanju nemačkog jezika. Izuzeci su ovde pripadnici tzv. gastarbajterske generacije, koji žive u Nemačkoj već decenijama. Za njih neće biti potrebna pismena naturalizacija i test nemačkog jezika. Ove olakšice, kako se navodi, imaju za cilj da odaju počast “životnom delu” ove starije generacije, kako je navedeno.

Još jedan uslov za naturalizaciju je da građani stranog porekla uopšteno moraju izdržavati sebe i članove porodice. I ovde planirani propisi predviđaju izuzetak za gastarbajtere koji su u Nemačku došli nakon 1974. godine i za takozvane bivše ugovorne radnike u DDR-u.

Privrženost Ustavu

Kako bi dobili nemački pasoš, stranci se moraju, kao i do sada, posvetiti slobodnom i demokratskom osnovnom poretku utemeljenom u nemačkom Ustavu. Kako je obrazloženo, “antisemitska, rasistička, polna ili seksualna orjentacija ili drugi nehumani postupci” nespojivi sa garancijom ljudskog dostojanstva iz Ustava.

Oduzimanje državljanstva

Naturalizacija se takođe može opozvati u roku od deset godina. Nemačko državljanstvo može biti opozvano u slučaju prevare ili davanja netačnih podataka. Sa reformom, netačne izjave o privrženosti slobodnom demokratskom poretku takođe mogu dovesti do povlačenja u budućnosti.

Inače, prema podacima Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova, u Nemačkoj trenutno živi oko dvanaest miliona ljudi sa stranim državljanstvom. Od toga je oko 5,3 miliona u Saveznoj Republici najmanje deset godina.

S. Ćujić

Izvor: Spiegel

Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
WestBalkan Radio

Preuzmi aplikaciju

Prijavi se na naš bilten