Search
Image by Thomas Ulrich from Pixabay

Nova studija: Mržnja na društvenim mrežama u porastu  

Gorka iskustva na internetu

Savezna ministarka za porodična pitanja Lisa Paus (Zeleni) predstavila je aktuelnu studiju „Lauter Hass – leiser Rückzug“ (Glasna mržnja – tiho povlačenje), Centra za kompetenciju protiv mržnje na internetu iz koje proizilazi da je nivo ispoljavanja mržnje na društvenim mrežama – veći nego ikada.

U Nemačkoj je anketirano oko 3 000 korisnika interneta u starosnoj dobi od 16 i više godina i rezultati su poražavajući. Ispoljavanje mržnje na internetu u konstantnom je porastu i postalo je deo svakodnevnice, posebno među mladima, zatim prema osobama migrantskog porekla te prema osobama homoseksualne i biseksualne orijentacije, što ima dalekosežne društvene posledice jer većina ispitanih korisnika interneta, uključujući i pogođene, više ne izražava slobodno svoje mišljenje iz straha ili se potpuno povlači s interneta.

Kako se dalje navodi, više od pola ispitanih ređe izražava vlastita politička mišljenja zbog straha na internetu (57%), manje učestvuje u raspravama (55%). Čak 86 posto ispitanih smatra da platforme društvenih medija moraju preuzeti više odgovornosti, a 79 posto složilo se sa tvrdnjom da bi trebale snositi i finansijsku odgovornost za društvenu štetu uzrokovanu mržnjom na internetu.

Izvor: Tagesschau

Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
WestBalkan Radio

Preuzmi aplikaciju

Prijavi se na naš bilten