Search
Image by Sammy-Sander from Pixabay

Od juna lakša naturalizacija i veća TV konkurencija

Od jula korištenje kablovske televizije nije dio cijene najma stana, a u junu stupaju na snagu i nova pravila za naturalizaciju i za ljude koji žele raditi u Njemačkoj.

U junu stupaju na snagu značajne promjene u pravcu veće jednakosti u njemačkom društvu. Po prvi put će biti moguće da doseljenici u Njemačku koji nisu iz EU imaju dvojno državljanstvo, i njemačko i svoje matično. Ljudi koji žele da rade u Njemačkoj mogu lakše ući u zemlju, a i europski izbori su pred vratima.

Svako ko ima kablovsku TV-vezu u svom iznajmljenom stanu od 30. juna tu uslugu ne mora plaćati najmodavcu uz kiriju, nego ima pravo na raskid tog dijela ugovora i da promijeni provajder ako cijeni da je sadašnji preskup ili nepouzdan. Ova promjena ne utiče na internet i telefon, čak i ako su primljeni preko kablovske veze. Razlog za ovo je da takozvana „privilegija dodatnih troškova“ prestaje da postoji od 1. jula. Ranije je vlasnicima stanova bilo dozvoljeno da troškove kablovske televizije prebace na stanare putem računa za komunalije. To je značilo da su zakupci takođe bili vezani za provajdera kojeg je stanodavac izabrao. Ako korisnik stana uopće ne koristite kablovsku vezu više je ne mora plaćati.

Olakšavanje naturalizacije

27. juna na snagu stupa i takozvana “reforma zakona o državljanstvu” čime je naturalizacija moguća nakon pet godina boravka u Njemačkoj umjesto prethodnih osam. Za “specijalne integracijske usluge” to će biti moguće već nakon tri godine. Preduslovi su dobro poznavanje jezika, volonterski rad i vrlo dobar uspjeh u školi ili na poslu. Sigurnosna provjera je također digitalizirana i ubrzana.

Preduslov za ovo više nije odricanje od izvornog državljanstva – sada je moguće da građani koji nisu iz EU imaju dva državljanstva, odnsono da diobiju njemačko i zadrže izvorno. Ljudi koji su došli u Njemačku kao gostujući ili ugovorni radnici moraju samo usmeno dokazati svoje znanje njemačkog jezika i izuzeti su od testa za naturalizaciju. Prema podacima Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, u Njemačkoj trenutno živi oko dvanaest miliona ljudi sa stranim državljanstvom.

Ali novi uslovi uključuju posvećenost Osnovnom zakonu ili Ustavu Njemačke i jasan stav protiv antisemitizma. Njemačko državljanstvo može biti oduzeto u slučaju obmane ili netačnih informacija. S reformom zakona o državljanstvu netačne izjave o privrženosti slobodno-demokratskom osnovnom poretku mogu u budućnosti dovesti i do toga da neko ostane bez njemačkog pasoša, odnosno da mu njemačko državljanstvo bude oduzeto.

Osim toga, po prvi put će djeca migranata koji već duže vrijeme žive u Njemačkoj automacki dobiti njemački pasoš pri rođenju. Ranije je period naturalizacije za njih bio osam godina.

Za one koji su izvan Europske unije i tek žele da dođu raditi u Njemačku od juna će uslovi biti lakši. Kartica mogućnosti [https://chancenkarte.com/de/] omogućava dolazak u Njemačku na godinu dana i traženje posla. Da bi dobili karticu mogućnosti kandidati moraju imati najmanje dvije godine stručnog obrazovanja ili fakultetsku diplomu iz zemlje svog porijekla. Takođe moraju imati dokazano znanje njemačkog ili engleskog jezika. Ranije su ugovori o radu i, u mnogim slučajevima, ugovor o najmu morali biti na snazi ​​unaprijed da bi se moglo doći na rad u Njemačku.

Ove godine u junu oo prvi put u Njemačkoj 16-godišnjacima je dozvoljeno da glasaju: oko 220.000 mladih ljudi u Bayernu biće pozvani da glasaju na europskim izborima 9. juna. Svakih pet godina građani EU biraju svoje predstavnike u Europskom parlamentu koji je jedino direktno izabrano nadnacionalno tijelo na svijetu. Cilj je da se iz Njemačke popuni 96 od 720 mjesta u parlamentu, pa se prijavljuju predstavnici 35 stranaka. Ideje i ciljevi pojedinih stranaka mogu se pročitati i klasificirati pomoću Wahl-O-Mat-a Federalne agencije za građansko obrazovanje (https://www.wahl-o-mat.de/europawahl2024/app/main_app.html ) .

Zadaci novih poslanika u Europskom parlamentu biće da pomognu u oblikovanju i usvajanju novog zakonodavstva EU. Oni takođe glasaju o novim trgovinskim sporazumima, kontrolišu institucije EU i ispituju upotrebu novca poreskih obveznika. Prva konstituirajuća sjednica novoizabranog parlamenta zakazana je za 16. jun.

U Njemačkoj će europski izbori 9. juna prvi put biti otvoreni za mlade od 16 i više godina. To znači da se krug birača sa pravom glasa značajno širi: dok je na prošlim izborima, 2019. godine, pravo glasa imalo oko 61,5 miliona ljudi, ovaj put pravo glasa ima oko 65 miliona.

Počevši od juna, Sparkassen, Volks i Raiffeisenbanken, kao i Deutsche Bank će ponuditi mogućnost plaćanja s mobilnog na mobilni, bez obzira na banku u kojoj ljudi imaju tekući račun. Aplikacija putem koje će to biti moguće se zove “Wero”. Ovo je omogućeno usljed dogovora europskog udruženje banaka s platnim sistemom EPI (European Payment Initiative).

Još par napomena:

  • Ljetnji red vožnje Deutsche Bahna biće dostupan 9. juna (i važiće do decembra), a BahnCard 25 i 50 više se neće izdavati kao plastične kartice;
  • Penzije će biti isplaćene 29. juna, ranije nego inače, i biće uvećane za 4,57 posto;
  • Od 1. juna vođene turističke grupe u Veneciji ne smiju biti veće od 25 osoba.

(R. Č.)

Izvor: br.de

Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
WestBalkan Radio

Preuzmi aplikaciju

Prijavi se na naš bilten