Search
Image by Farahim Gasimov from Pixabay

Policija traži volontere za zaštitare

Broj volontera-zaštitara raste u Bayernu, a traže ih i u Bayreuthu - nose uniforme i rade u paru opremljeni radio-stanicom i priborom za prvu pomoć.

Oko 1.000 volontera podržava policiju u Bayernu: takozvani zaštitar ima zadatak da pomogne u održavanju sigurnosti u zatvorenim prostorima.

“Naš cilj je proširiti zaštitarsku službu na oko 1.500 članova”, piše na web stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Bayerna.

Sada i Policija Bayreutha traži ljude koji žele volontirati kod zaštitara.

40 sati policijske obuke

Prema navodima policije, zaštitari u Bayreuthu postoji već 27 godina. Za to vrijeme doprinijeli su jačanju osjećaja sigurnosti građana. Volonteri se smatraju dodatnim očima i ušima za policiju i u stalnoj su komunikaciji sa policijskim odjeljenjima. Njihov zadatak je da osiguraju da u hitnim i opasnim situacijama pomoć bude brzo pozvana.

Da bi to učinili oni prije raspoređivanja prolaze 40 sati policijske obuke. Oprema koju dobiju sadrži digitalni radio, raspršivač za iritaciju i pribor za prvu pomoć. Zaštitari rade u prosjeku najmanje pet sati mjesečno.

Kako navode iz MUP-a, posebno su aktivni u javnim parkovima i objektima, većim stambenim naseljima i u blizini zgrada ili objekata gdje se namjerna uništavanja ili grafiti ponavljaju. Oni mogu, ako je potrebno, utvrditi lične podatke počinioca i izdati nalog za provjere. U slučaju sukoba putem radija pozivaju policiju i dostupni su kao svjedoci.

Zaštitar: Deset operativnih područja u Oberfranken

U Oberfranken zaštitar djeluju na više od deset lokacija. Moguće ih je  prepoznati po tamnoplavim polo majicama ili jaknama sa državnim grbom Bayerna i natpisom „Sigurnosna straža“. Za svoj rad primaju paušal koji trenutno iznosi osam eura po satu.

Svako ko želi da se prijavi za poziciju čuvara u Bayreuthu, između ostalog, mora imati najmanje 18 godina i ne više od 62 godine. Osim završene škole ili stručne obuke, volonteri moraju biti spremni da rade oko pet sati mjesečno.

Uloga zaštitara je uvijek bila kontroverzna

1990-tih godina je tadašnji premijer Edmund Stoiber (CSU) došao na ideju o zaštitaru kao sponi između građana i policije u Bayernu. Ministar unutrašnjih poslova Günther Beckstein (CSU) je 1994. implementirao tu ideju, u početku kao model projekta u gradovima Nürnberg, Deggendorf i Ingolstadt.

Tada su se protivnici te ideje našli u državnoj parlamentarnoj opoziciji, ali i u policijskim krugovima. Policijski sindikati GdP i DPolG opisali su volontere kao „počasne policajce“, a za zaštitare su govorili da su „placebo“  ili privid bezbjedonosne politike. Najčešći prigovor na volontere-zaštitare je da je obezbjeđenje isključiva odgovornost policije.

(R. Č.)

Izvor: Br.de

Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
WestBalkan Radio

Preuzmi aplikaciju

Prijavi se na naš bilten