Search
Image by succo from Pixabay

Potvrda o porezu na zaradu

Važan dokument za zaposlene u Nemačkoj!

Poslodavci u Nemačkoj imaju obavezu da na kraju svake radne godine zaposlenom dostave kopiju elektronskog obračuna poreza na zarade (Lohnsteuerbescheinigung) koju istovremeno podnose i poreskoj upravi. To znači da bi sa poslednjom decembarskom platnom listom trebali da dostave i potvrdu o porezu na dohodak za tekuću godinu, a najkasnije sledeće godine do kraja februara, tako da je za 2023. godinu rok 29. februar 2024.

Koje podatke sadrži potvrda?

Kao i na svakom zvaničnom dokumentu, porez na dohodak mora da sadrži lične podatke zaposlenog, odnosno ime, prezime, adresu i datum rođenja. Pored toga, moraju biti prisutne takozvane ELStA karakteristike. Ovo uključuje: ID-broj, oznaku poreske klase, informacije o crvkenom porezu ukoliko ga zaposleni plaća, podatke o dečjem dodatku.

Uz pomoć obračuna poreza na dohodak možete saznati koje je odbitke poslodavac obračunao na vašu bruto platu u prethodnoj godini i koje ste poreske olakšice i doprinose plaćali. Osim poreskih olakšica i doprinosa za socijalno osiguranje, navedene su i dodatne informacije o olakšicama, poreskoj klasi i poreskimkarakteristikama. Potvrda sadrži i podatke o vašem radnom odnosu koje morate navesti u poreskoj prijavi.

Ako ste tokom godine promenili poslodavca, trebalo bi i od njega da dobijete potvrdu o porezu na dohodak uz vašu poslednju platnu listu. Isto tako, ako ste u toku godine primali novčanu naknadu za nezaposlene makar jedan mesec, dobićete potvrdu Agencije za zapošljavanje za to vreme takođe najkasnije do kraja februara sledeće godine.

Kada poslodavac nema obavezu dostavljanja potvrde?

To je slučaj kada su radnici angažovani na takozvanim mini-poslovima (Minijob). S obzirom na to da su poslodavci oslobođeni plaćanja poreza na dohodak, nisu obavezni da dostave potvrdu.

Inače, potvrda vam je potrebna za podnošenje poreske prijave i poslodavac je dužan da čuva podatke najmanje 10 godina, tako da možete zatražiti kopiju za slučaj gubitka. Potvrda može zatrebati i ukoliko podnosite zahtev za roditeljski dodatak, zahtev za BAföG (stipendiju za školovanje za dete na studijama), eventualno kao dokaz da brinete o bliskim članovima porodice, kao i za neke druge zahteve.

Izvor: smartsteuer

Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
WestBalkan Radio

Preuzmi aplikaciju

Prijavi se na naš bilten