Search
Image by Leo Fontes from Pixabay

Priznavanje stranih diploma: Bez prepreka za posao i sa delimično priznatom   

Upoređivanje kvalifikacija iz inostranstva sa nemačkim referentnim zanimanjem može dovesti do potpunog i delimičnog priznanja diplome.

Ukoliko strana obuka u suštini odgovara standardima nemačke obuke, biće izdata potpuna potvrda o ekvivalentnosti stečene diplome (Gleichwertigkeitsbescheid). Rešenje o delimičnom priznavanju diplome (Defizitbescheid), znači s jedne strane da diploma iz inostranstva, a to se odnosi i na zemlje koje nisu članice Evropske unije, nije u potpunosti izjednačena sa diplomom stečenom u Nemačkoj i opisane su glavne razlike u odnosu na nemačku referentnu profesiju.

Rešenjem se takođe utvrđuje koje mere stručnog usavršavanja treba da se završe, kao i naknadna praktična znanja, kako bi se diploma priznala u potpunosti. U regulisanim profesijama, a to se odnosi na zdravstveno i medicinsko osoblje, lekare, nastavnike i advokate, precizne mere vezane za naknadnu obuku određuju nadležni državni organi.

Nadležne institucije za priznavanje diploma

Nadležnu kancelariju za proces priznavanja možete pronaći na web stranicama „Anerkennung in Deutschland.“

U zavisnosti od profesionalne kategorije, za priznanje diploma odgovorne su sledeće institucije: za sve stručne zanate nadležne su zanatske komore (Handwerkskammern HWK), za sve profesionalne kvalifikacije u oblasti Privredne i industrijske komore (Industrie- und Handelskammern IHK), IHK FOSA, kao i IHKs Hanover, Braunschweig i Wuppertal-Solingen-Remscheid, za stručne spreme iz oblasti poljoprivrede nadležne su poljoprivredne komore (Landwirtschaftskammern), za stručne kvalifikacije u oblasti slobodnih profesija – komore i udruženja slobodnih profesija.

Trajanje postupka priznavanja diplome traje, po pravilu, do tri meseca od prijema svih dokumenata međutim, u praksi je čest slučaj da traje i nešto duže, u zavisnosti od toga da li nadležna institucija zahteva dopunu dokumentacije, što je gotovo pravilo. Poslodavac je u obavezi da podrži ovaj postupak. Ugovorom o radu treba da bude omogućeno pohađanje kurseva stručnog usavršavanja kako kod poslodavca, tako i u drugim ustanovama, ukoliko za tim postoji potreba.

Ukoliko je reč diplomi stečenoj u visokoškolskoj ustanovi, proverite njenu istovetnost sa nemačkom diplomom uz pomoć datoteke “Anabin”. Baza podataka pruža informacije za vrednovanje stranih obrazovnih kvalifikacija i podržava vlasti, poslodavce i fizička lica u svrstavanju strane kvalifikacije u nemački obrazovni sistem. Radi lakšeg pretraživanja sajt je dostupan na nemačkom i engleskom jeziku. Izborom, prvo zemlje u kojoj ste stekli diplomu, a potom i vašeg Univerziteta, dobije se izveštaj o studijskom programu i o tome da li je diploma uporediva i uopšte priznata u Nemačkoj, što ujedno predstavlja i polaznu tačku oko postupka priznavanja.

Podsećamo, novim Zakonom o doseljavanju stručne radne snage u Nemačku, koji je stupio na snagu u novembru 2023. godine, priznavanje stručnih kvalifikacija može biti izuzeto za stručnjake sa radnim iskustvom. Svako kome je potrebna dodatna kvalifikacija da bi mu bila priznata diploma, ubuduće će moći da ostane u Nemačkoj do tri godine.

S. Ćujić

Izvor: make-it-in-germany

Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket