Search
Image by StockSnap from Pixabay

Provedite godinu dana u Nemačkoj kao „Au Pair“ osoba

Uz brigu o maloletnoj deci i učenje nemačkog jezika

Prema podacima online platforme za statistiku Statista, 2022. godine je oko 7 500 mladih osoba iz takozvanih trećih zemalja učestvovalo u popularnom programu Au Pair. No, kako zapravo funkcioniše ovaj koncept čiji je cilj međunarodna kulturna razmena mladih?

Na web sajtu Bundesagentur für Arbeit, takozvana Au Pair osoba mora imati najmanje 18 godina kada se pridruži porodici u Nemačkoj i manje od 27 kada joj odobre boravišnu dozvolu, ako dolazi iz zemlje koja nije u sastavu Evropske unije. Znanje nemačkog jezika treba da bude barem na elementarnom nivou. Konzulat ili ambasada će izdati vizu samo ako je Savezna agencija za zapošljavanje prethodno odobrila zapošljavanje.

Rad, plaćanje, slobodno vreme

Au pair je izraz za mlade ljude koji se angažuju u porodici za obavljanje redovnih zadataka u normalnom porodičnom životu (briga o deci, lakši kućni poslovi), a zauzvrat dobijaju mogućnost da poboljšaju svoje jezičke sposobnosti i prošire opšte obrazovanje. Važno je napomenuti da se u dužnost ne ubraja briga o starijim ili bolesnim osobama kojima je potrebna posebna nega. Radno vreme ne bi trebalo biti duže od 30 sati nedeljno.

Od 1. maja 2023. godine, stupila su na snagu nova pravila koja se, između ostalog odnose na finansijski doprinos domaćina za kurs nemačkog jezika jer je povećan iznos sa 50 na 70 evra mesečno, što iznosi najmanje 840 evra za 12 meseci. Ne primaju mesečnu platu kao takvu, ali angažovane osobe imaju pravo na „novac za trošenje“ u mesečnom iznosu od 280 evra, bez obzira na to koliko sati obavljaju kućne poslove, kao i na 1,5 slobodan dan nedeljno (ranije jedan dan nedeljno). Boravak mora da traje najmanje šest meseci, a najviše do jedne godine. Smeštaj i ishranu besplatno obezbeđuje porodica domaćin, kao i zasebnu sobu koju treba da ima u porodičnoj kući. Troškove putovanja do porodice domaćina i povratak u zemlju plaćaju sami kandidati, ali je zato porodica domaćin obavezna da zaključi polisu zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezgode. Za pun boravak od godinu dana, imaće pravo na četiri nedelje plaćenog odmora. U suprotnom, dva radna dana za svaki pun mesec. U praksi je često slučaj da takve osobe porodice vode sa sobom kada idu na odmor.

Inače, mnoge privatne agencije nude ovakav program odlaska u Nemačku i za to uzimaju procenat, tako da se prethodno treba detaljno informisati o svim detaljima ugovora koji se nude. Sve informacije mogu se dobiti na sajtu Agencije za zapošljavanje kao i primerak ugovora, tako da je za početak upravo to prava adresa kao polazna tačka za sve zainteresovane mlade ljude za ovaj koncept privremenog boravka u Nemačkoj.

Izvor: arbeitsagentur

Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
WestBalkan Radio

Preuzmi aplikaciju

Prijavi se na naš bilten