Search
Image by Darko Stojanovic from Pixabay

Šta znači šifra na pismu ili uputnici ljekara?

Na dokumentima koje je izdao ljekar moguće je vidjeti kodove F32.0, G43.1, K58.2, ali šta oni znače?

Berlin – Na uputnici za pregled specijaliste koju izdaje ljekar ili otpusnom pismu ili potvrdi o (ne)sposobnosti za rad koja je namijenjena evidenciji pojavljuje se  kombinacija brojeva i slova. To su takozvani ICD kodovi.

Iza ICD-a stoji međunarodna klasifikacija bolesti, globalno priznati sistem pomoću kojeg doktori mogu na jedinstven način imenovati (sumnjive) dijagnoze. Prema Fondaciji Health Knowledge Foundation oni su važni, između ostalog, kako bi drugi praktičari na prvi pogled znali o kojoj se bolesti radi.

Primjera radi, šifra G43 je migrena. Ako su napadi glavobolje najavljeni smetnjama vida ili utrnulošću prstiju i lica, ova informacija se također može odraziti u kodu – G43.1. ili Migrena sa aurom.

Dodaci pružaju još više informacija

Šifra F32.0 opisuje blagu depresivnu epizodu, K58.2 označava sindrom iritabilnog crijeva, koji uzrokuje zatvor.

Prema Fondaciji Health Knowledge Foundation, ICD kodovi često imaju dodatak: G označava potvrđenu dijagnozu, V za sumnju i A za dijagnozu koja je već isključena.

Ponekad postoji i sufiks L, R ili B I oni govore da li je zahvaćena lijeva ili desna strana tijela ili oboje.

Nema svaka bolest svoj kod

Portal zdrav.bund.de Federalnog ministarstva zdravstva nudi pretragu ICD kodova. Mnoge kompanije za zdravstveno osiguranje na svojim web stranicama također imaju  pojašnjenja.

Međutim, nema svaka bolest svoj ICD kod. Kada je riječ o takozvanim rijetkim bolestima, ljekari moraju drugačije da se bave njima – ICD ih ne pokriva.

No postoje i drugi sistemi kodiranja, ali , prema Fondaciji Health Knowledge Foundation, mnogi doktori ih ne znaju.

ICD kodovi su privatna stvar

Važno: Ovi dijagnostički kodovi su privatni i ne tiču ​​se nikoga drugog osim ljekara uključenih u brigu o osobi na koju se kodovi odnose. Na primjer, svako ko dobije potvrdu o nesposobnosti za rad poslodavcu u slučaju bolesti dostavlja samo dio na kojem nisu navedene šifre. Ovo je obično druga, nešto kraća, stranica nalaza. Sa elektronskom potvrdom o nesposobnosti za rad (eAU) ICD kodovi se ionako ne saopštavaju poslodavcu.

(R. Č.)

Izvor: TZ.de

Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
WestBalkan Radio

Preuzmi aplikaciju

Prijavi se na naš bilten