Search
Image by Fabian Holtappels from Pixabay

Udvostručen broj politički motivisanih krivičnih djela  protiv religija

Predstavnici vjerskih zajednice su tokom 2023. godine napadnuti 6.122 puta što je 118 posto više politički motivisanih zločina nego prethodne godine. Sinagoge i džamije su češće bile meta napada.

Broj politički motivisanih krivičnih djela  u 2023. godini je porastao na 60.028 što je najveći broj  od kako je spostavljeno prijavljivanje ove vrste nezakonitosti  2001. godine.

“Politički motivisani zločini protiv vjerskih zajednica su u ogromnom porastu, više su nego udvostručeni”, kaže se u ocjeni Federalnog ureda kriminalističke policije (BKA) i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Počinjena krivična djela su prije svega pobuna (3.769), materijalna šteta (727), uvrede (537) i propagandna djela (723) s tim da je „propagandni prekršaj“, na primjer, svastika nacrtana na zid crkve.

Zločini su porasli od 7. oktobra

Kako u cjelini, tako i u napadima na vjerske zajednice,  nasilje je prvenstveno motivisano aktivnostima desničarskih ekstremista.

“Vidimo porast zločina koji su usmjereni protiv našeg otvorenog i slobodnog društva. Desničarske ekstremističke grupe naglo rastu, a od Hamasovog terorističkog napada na Izrael i rata u Gazi broj antisemitskih djela je dramatično porastao”, rekla je federalna ministrica unutrašnjih poslova Nancy Faeser.

Od 7.029 krivičnih djela u ovoj oblasti, BKA je zabilježila napade na predstavnike vjerskih zajednica u 6.122 slučajeva što je povećanje od 118 posto u odnosu na prethodnu godinu. To uključuje 3.555 slučajeva izazivanja mržnje, 618 uvreda, 444 predmeta materijalne štete i 239 nasilnih krivičnih djela. 65 posto politički motiviranih zločina nad vjerskim zajednicama je motivirano desničarskim aktivnostima i porukama, a za 16 posto je motiv pripisan “stranim ideologijama”. 

Broj krivičnih djela u ovoj oblasti je u 2023. godini porastao za 33 posto i to  uključuje krivična djela motivisani ideologijom koja prevladava u inostranstvu i koja bi se  mogla  povezati sa pripadnicima  turske ili kurdske zajednice.

Zločini motivirani vjerskom ideologijom porasli su za oko 200 posto u odnosu na prethodnu godinu.

“Broj krivičnih djela je značajno porastao u obje oblasti i procjena je da razvoj događaja na Bliskom istoku nakon napada terorističke organizacije Hamas na državu Izrael 7. oktobra 2023. godine ima značajan uticaj na rast broja krivičnih djela u Njemačkoj”, navodi se u ocjeni BKA i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Manje napada na crkve, više na džamije i sinagoge

Vjerske zajednice su napadnute oko 717 puta u 2023. godini što prema statistikama odgovara porastu od 207 posto. U 2023. godini Federalni ured kriminalističke policije zabilježio je 92 napada na crkve, 70 na džamije, 42 na sinagoge i 17 na druge vjerske objekte. Dok su napadi na crkve smanjeni za 22 posto, napadi na sinagoge su porasli za 50 posto.

Ukupno su prijavljena 42 krivična djela u vezi sa sinagogama, uključujući deset oštećenja imovine, prijetnje kriminalom i devet propagandnih zločina.

Antisemitski motivisanih krivičnih djela je tokom 2023. godine zabilježeno 5.164 što je više nego ikada. Vlasti su zabilježile ogroman porast od 7. oktobra 2023. Josef Schuster, predsjedavajući Centralnog vijeća Jevreja u Njemačkoj, je govori o velikom broju politički motiviranih zločina protiv vjerskih zajednica i zaključio da su to “napadu na demokratske vrijednosti Njemačke”.

“U otvorenom i slobodnom društvu, vjerske zajednice su posebno vrijedne zaštite jer mnogim ljudima daju orijentaciju i sigurnost”, rekao je Schuster.

Džamije su u 2023. godini bile meta politički motivisanih zločina 70 puta. To je povećanje od 12 posto u odnosu na prethodnu godinu. Među krivičnim djelima je 17 materijalnih šteta i 17 radnji izazivanja mržnje. Procjena je da su i ovi napadi u najvećem broju slučajeva motivisani desničarskim aktivnostima.

Od 92 krivična djela usmjerena  protiv crkava za 31 je procijenjeno da dolazi od desničarskih organizacija. U  43 krivična djela su pričinjene materijalne štete, a 23 se mogu podvesti pod propagandna djela.

(R. Č.)

Izvor: Br.de

Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
WestBalkan Radio

Preuzmi aplikaciju

Prijavi se na naš bilten