Search
Image by Jan Vašek from Pixabay

Vozna karta u mobilnom telefonu, a baterija prazna: To može biti skupo

Nemačke železnice zahtevaju od putnika da pokažu svoju voznu kartu, a ukoliko su dostupne online na mobilnom telefonu i prilikom kontrole nestane baterije, mogu očekivati novčanu kaznu.

Putnici su dužni da pokažu svoju kartu u javnom prevozu, bilo da je reč o autobuskom ili železničkom saobraćaju. Vožnja Deutsche Bahn-om u Nemačkoj, pored redovnih kašnjenja i otkazivanja vozova, može doneti i neugodnost prilikom dužeg putovanja, a tiče se online dostupne karte na mobilnom telefonu, koja može biti uskraćena, ukoliko vam se isprazni baterija. I šta se može učiniti?

Pravila su pravila..

Ako niste u mogućnosti da pokažete svoju digitalnu kartu tokom provere u vozu, bićete formalno klasifikovani kao putnik bez važeće karte. U takvim slučajevima mora se platiti povećana naknada za transport Beförderungsentgelt (EBE). Stvarni iznos može da varira u zavisnosti od transportne kompanije. Međutim, obično je to oko 60 evra.

Na kraju krajeva, neke transportne kompanije nude mogućnost da naknadno dokažete da ste imali važeću kartu u vreme provere. Da biste to uradili, morate da predočite kartu korisničkom centru u određenom vremenskom periodu i okvirno je to sedam dana. Povećana naknada EBE se tada može ukinuti ili smanjiti. Međutim, budite spremni na dodatnu naknadu troškova za obradu.

BahnCard takođe podleže kontroli

Takođe se suočavate sa naknadnim plaćanjem, ako imate štampanu kartu za voz, ali ne možete da pokažete svoju digitalnu BahnCard karticu. Tada ćete biti tretirani kao da nemate važeću karticu za popust i kontrolori u vozu mogu zahtevati da platite razliku u odnosu na redovnu kartu, odnosno dodatnu kartu po duploj ceni, kako stoji na zvaničnoj stranici DB-a

I u tom slučaju, pravila nalažu da možete naknadno dostaviti dokaz o važećem BahnCard-u u korisničkom centru (DB Travel Center) u roku od 14 dana. Razlika koja je već uplaćena tada može da se vrati, ali je potrebno da se dostave dokazi: BahnCard, originalna karta i otkupljena karta.

S. Ćujić

Izvori: Futurezone

Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket