DE | BA

Image by Mohamed Hassan from Pixabay

Šta se menja u 2024. godini?

Objedinjen pregled niza promena

U Nemačkoj ćemo plaćati nešto manje poreza na zarade i osnovna poreska olakšica će se povećati. U praksi to znači da će se osnovni porez na dohodak za samce povećati sa 10 908 evra na 11 604 evra, a za osobe u braku iznosiće 23 208 evra od 1. januara 2024. Prihodi ostaju neoporezivi do tih iznosa. Povećava se se i dečji dodatak – sa sadašnjih 6 024 evra na 6 384 evra takođe od 1. januara sledeće godine.

Granice procene doprinosa

Osobe sa većim primanjima moraće 2024. očekivati ​​veće doprinose za socijalno osiguranje jer će se povećati granice razreza doprinosa za penzijsko osiguranje, za slučaj nezaposlenosti i zdravstveno osiguranje. Limit za utvrđivanje doprinosa je najveći iznos do koga se prihod od rada uzima u obzir pri obračunu doprinosa za osiguranje. Do sada su zaposleni plaćali doprinose za socijalno osiguranje na plate do 7 100 evra (nove savezne države) i 7 300 evra (stare savezne države). Od januara 2024. socijalno osiguranje plaćaće se 7 450 evra mesečno ili 7 550 evra. Centar za savetovanje potrošača objašnjava što to znači: za 250 evra veće zarade treba platiti doprinose za zakonsko penzijsko osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti u starim saveznim državama, a za 350 evra veću zaradu u novim saveznim državama. Stope doprinosa (18,6 posto za penzijsko osiguranje i 2,6 posto za osiguranje od nezaposlenosti) ostaće nepromenjene i u 2024. godini.

Raste cena CO2, legalizacija kanabisa

Cena CO2 porašće na 40 evra po toni 2024. godine, što će poskupeti gorivo i grejanje na naftu ili plin. Od 1. aprila 2024. odraslim osobama od 18 i više godina biće dopušteno posedovanje 25 grama kanabisa. Privatno se mogu uzgajati tri biljke.

Povećanje minimalne satnice rada i naknade za građane

Minimalna satnica će 1. januara 2024. porasti sa 12 evra na 12,41 evro bruto po satu. To se odnosi i na male poslove takozvani Minijob. Gornja granica za male poslove raste sa 520 na 538 evra. Građanska naknada (Bürgergeld) takođe raste – za samce u proseku za 61 evro što znači na 563 evra mesečno.

Promene oko roditeljskog dodatka – neizvesne

Verovatno će biti promena oko roditeljskog dodatka. Od 1. aprila 2024. pravo na roditeljski dodatak imaće samo parovi koji su u kalendarskoj godini pre rođenja djeteta imali oporezivi dohodak manji od 200 000 evra, trenutno je iznos 300 000 evra. Predviđeno je da ovo ograničenje ponovno padne na 175 000 evra prihoda od 1. aprila 2025. O planovima još nije odlučeno – zbog kašnjenja izazvanog aktuelnom budžetskom krizom.

Zakon o energetskoj efikasnosti zgrada

Od 1. januara 2024. u većini novih zgrada mora biti instalirano grejanje sa 65 posto obnovljivih izvora energije. Za sve ostale zgrade vrede prelazna razdoblja i postoje subvencije za ekološki prihvatljivo grejanje.

Troškovi osiguranja vozila nastaviće da rastu

Glavni razlog su povećani troškovi popravaka zbog visoke inflacije i to od najmanje deset posto, prema prognozama Centra za savetovanje potrošača. Krajnji datum za promenu ovog osiguranja za mnoga društva za osiguranje motornih vozila je 30. novembar, ali ako dođe do povećanja premija, postoji posebno pravo na raskid i to četiri nedelje nakon prijema obaveštenja. Osiguranje domaćinstava i zgrada takođe će poskupeti u 2024. godini.

E-recepti

Od 1. januara 2024. lekari koji leče pacijente obaveznog zakonskog zdravstvenog osiguranja, moraće izdavati e-recept za lekove na recept. E-recept konačno zamenjuje ružičasti papirnati recept.

Crna kutija za automobile

Od 7. jula 2024. svi novoregistrovani automobili (klasa vozila M1) i komercijalna vozila do 3,5 tone (klasa vozila N1) moraju imati crnu kutiju. Uvođenje rekordera-snimača podataka o događajima (EDR) putem EU uredbe, ima za cilj olakšati istraživanje nesreća. Ova se kutija može proceniti na sličan način kao crna kutija u avionu.

Promocija električnih automobila

Svako ko kupi električni automobil i dalje dobija subvenciju od države, iako manju. ADAC izveštava: Savezna vlada daje 3 000 evra isključivo za električna vozila i vozila na gorive ćelije sa neto kataloškom cenom do 45 000 evra. Vozila sa višom neto kataloškom cenom više neće primati sredstva. Plug-in hibridna vozila takođe više nisu podržana subvencijom.

Proširenje depozita na ambalažu

Od 1. januara 2024. depozit od 25 centi mora se platiti i za mleko i mešane mlečne napitke koji se prodaju u jednokratnim bocama.

Izvor: BR24

Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket