Search
Bild von Andreas Breitling auf Pixabay

Uskoro dolazi niz promena oko vozačkih dozvola

U sporu oko novih evropskih pravila o vozačkim dozvolama, ministri saobraćaja Evropske unije predložili su kompromis


U sporu oko novih evropskih pravila o vozačkim dozvolama, ministri saobraćaja Evropske
unije predložili su kompromis – svako ko želi produžiti vozačku dozvolu u nekoj zemlji EU
ubuduće će morati dokazati da je sposoban za vožnju. Vozači će morati imati potvrdu lekara
da su dovoljno zdravi za vožnju ili dati izjavu o svom zdravlju. No, državama članicama treba
dopustiti da same odluče hoće li to zahtevati.
Savezni ministar prometa Volker Wissing (FDP) izjavio je da to neće učiniti promet
sigurnijim, već sa sobom donosi “nepotrebnu birokratiju”. Nemačka nije pristala na
kompromis, ali je za njega glasala većina ostalih članica EU.
Ministri saobraćaja time su se pozicionirali prema predlozima Evropske komisije za novu
direktivu o vozačkim dozvolama. U martu je sugerisano da osobe starije od 70 godina moraju
dostaviti lekarsko uverenje na svakih pet godina. Prema dogovoru ministara zemalja članica,
svi vozači u Europskoj uniji sada bi na svakih 15 godina trebali ponovno podneti zahtev za
vozačku dozvolu i dokazati sposobnost vožnje.
Komisija je takođe predložila da mladi vozači sa navršenih 17 godine mogu polagati vozački
ispit i voziti ako su sa njima stariji vozači, kao i da se uvede probno razdoblje za mlade
vozače od najmanje dve godine nakon polaganja ispita i pravilo nulte tolerancije na vožnju
pod uticajem alkohola za mlade vozače. Iako mladi vozači čine samo osam posto od svih
vozača, dva od pet smrtonosnih sudara uključuju vozače mlađe od 30 godina.
Države su se takođe složile da bi trebalo omogućiti posedovanje digitalne vozačke dozvole
koja se može sačuvati na mobilnom telefonu, s tim da bi i dalje trebala da postoji papirna
verzija.
Predlog zakona o razmeni informacija o saobraćajnim prekršajima omogućiće da se odluka o
oduzimanju vozačke dozvole u jednoj zemlji članici primenjuje u svim članicama, što sada
zbog rupa u zakonu često nije slučaj. Isto se odnosi i na ostale saobraćajne prekršaje koji će
biti kažnjivi na celoj teritoriji Evropske unije.
Izvor: tagesschau

Izvor: tagesschau
Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
WestBalkan Radio

Preuzmi aplikaciju

Prijavi se na naš bilten