Search
Image by Pexels from Pixabay

Bayern treba zoološke vrtove

Pet zooloških vrtova iz Bayerna propituje da li je prikladno zatvoriti divlje životinje u kaveze i o tome su raspravljali u Hellabrunnu u Münchner.

S prvim toplim danima zoološki vrt Hellabrunn u Minhenu je pun posjetilaca – roditelja sa malom djecom, školskih i turističkih grupa. U Bayernu su zoološki vrtovi, a ima ih pet, veoma popularni.

Glasne kritike protivnika zoološkog vrta

Međutim, posljednjih godina su sve oštrije kritike protivnika zoološkog vrta. “Imamo glasnu manjinu koja izražava svoje mišljenje, pogotovo u posljednje dvije godine. Imam osjećaj da više nema volje za diskusijom i da ne žele čuti drugačije mišljenje”, kaže David Pruß, direktor najmanjeg zoološkog vrta u Bayernu u Hofu.

Jedan je od najpopularnijih argumenata koje koriste protivnici zoološkog vrta je “Životinjama je samo sloboda primjerena”. S tim je povezan i zahtjev da se životinje ostave u njihovim prirodnim staništima, a zoološki vrtovi su  „zatvori za životinje“ u kojima “zatvorenici” razvijaju poremećaje u ponašanju i premalo vježbaju. Tako organizacija za zaštitu životinja Peta na svojoj web stranici tvrdi da zoološki vrtovi nemaju nikakvu obrazovnu korist jer “posjetioci zoološkog vrta vide poremećena ili apatična stvorenja koja daju potpuno pogrešnu sliku životinja”.

Zoološki vrtovi reaguju

“Da li su kritike zooloških vrtova opravdane?” je naslov brošure koja je dostupna svakom posjetiocu zoološkog vrta Hellabrunn.To je njihov odgovor na sve oštrije kritike. Ta knjiga bi mogla da pruži više razumevanja za zoološke vrtove u Bayernu – njeno stvaranje je podržalo pet javnih i naučno vođenih zooloških vrtova, uz one iz Minhena i Hofa i zoološki vrtovi u Nürnbergu, Straubingu i Augsburgu.

Autor knjige je u početku bio skeptičan

“Većina ljudi kaže da su nacionalni parkovi sjajni ida ne vole zoološke vrtove. Shvatio sam da je to veliki nesporazum i samo samželeo da rasvijetlim kako zoološki vrtovi zaista rade, šta rade i šta žele dapostignu na primer u pogledu zaštite vrsta”, kaže Hans Helmreich, novinar iautor knjige koji je dugi niz godina bio direktor u BR-radio.

Bizon je preživio u zoološkom vrtu

Naprimjer prije 150 godina bilo je samo dvanaestprimjeraka evropskog bizona i tada su zoološki vrtovi pokrenuli prvi ciljaniuzgojni program za očuvanje vrste. Sa uspjehom. Danas opet postoji stabilnapopulacija od nekoliko stotina životinja. Od tada je uslijedilo nekolikostotina programa uzgoja drugih životinjskih vrsta. Zoološki vrtovi širom svijeta često rade zajedno u tu svrhu.

Zoološki vrtovi žele pokazati širok spektar vrsta

„Zoološki vrtovi takođe žele da stvore jako dobreuslove za život za svoje životinje, a ja sam samo želio da to pokažem za petzooloških vrtova u Bayernu“, kaže Helmreich. Pojašnjava da u zoološkom vrtu nije mjesto samo životinjskim vrstama kojima prijeti izumiranje, nego oni, osim što pokazuju širokog spektar vrsta, imaju edukativni učinak jer omogućavaju posjetiteljima da dožive prirodu. Roditelji sa svojom malom djecom, školski razredi i turističke grupe ne samo da uživaju u životinjama u zoološkom vrtu, već u isto vrijeme uče izašto je zaštita vrsta toliko važna.

(R. Č.)

Izvor: Br.de

Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket