DE | BA

Bild von Mohammad Usman auf Pixabay

EU: Prvi zakon u svetu o veštačkoj inteligenciji

Između labavih pravila u SAD i strogih u Kini

Evropska unija će biti prvi kontinent koji će postaviti jasna, strožija pravila za korišćenje veštačke inteligencije. Pregovarači iz Evropskog parlamenta i država EU složili su se u Briselu oko osnovnih odredbi “AI Act” – Zakona o veštačkoj inteligenciji. Ostalo je još da se narednih dana dogovore oko detalja, koji bi eventualno mogli da promene njegov konačan oblik, tako da je, kako izveštava Tagesschau, konačno odobrenje zapravo formalnost.

Ograničenja za tužioce

Prema odredbama, tehnologija se može koristiti samo za konkretnu identifikaciju ljudi koji su posebno traženi zbog toga što su počinili teške zločine. To uključuje, na primer, otmicu ili silovanje. Žrtve teških zločina i nestale osobe takođe se mogu posebno tražiti.

Međutim, mnoge druge aplikacije biće potpuno zabranjene, kao što je takozvano “socijalno bodovanje”, odnosno biometrijski sistemi kategorizacije koji koriste osetljive karakteristike poput seksualne orjentacije ili verskih uverenja. Takođe ne bi trebalo biti dopušteno neciljano čitanje slika s interneta ili snimaka nadzornih kamera za baze podataka za prepoznavanje lica.

Uvedene dve klase rizika

Nemačka savezna vlada takođe se nedavno izjasnila protiv pravnih propisa za posebno velike AI modele. Sada će se takozvani osnovni modeli regulisati u dve klase rizika i dati im odgovarajuće posebne dužnosti: kada se prosleđuju informacije, analizira rizik i dokumentuju podaci sa kojima se AI obučava.

Osnovni modeli su posebno moćni modeli. Trenutno najveći – GPT-4; takođe je osnova za dobro poznati jezički model ChatGPT, ali može da ide i u druge aplikacije, na primer u softver iz bolnica, advokatskih firmi i odeljenja za ljudske potencijale ili u chatbotove u korisničkoj službi.

Novo telo EU trebalo bi da nadzire i analizira kako prvi svetski Zakon o veštačkoj inteligenciji odgovara novim izazovima ove tehnologije i kada zakon treba ažurirati.

Izvor: tagesschau

Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket