DE | BA

Image by Mohamed Hassan from Pixabay

Inovacije u transferu novca uticaće na milione klijenata banaka – dolazi pravilo 10 sekundi

Transferi u roku od nekoliko sekundi uskoro će biti mogući za milione klijenata banaka u Nemačkoj i drugim zemljama EU. Ali, postoje i izuzeci.

Nova uredba EU nalaže da će se transferi ubuduće procesuirati mnogo brže, tako da će preneseni novac stići na željeni račun u vrlo kratkom roku. Evropski parlament već je usvojio uredbu. “Uredba o trenutnim plaćanjima predstavlja dugo očekivanu modernizaciju plaćanja na jedinstvenom evropskom tržištu”, kaže zastupnik u Evropskom parlamentu Michiel Hoogeveen.

Više neće biti čekanja 2 do 3 dana, da novac “legne” na račun, već će prenos biti moguć za 10 sekundi, u bilo koje doba dana, a istovremeno – prenosilac novca u roku od 10 sekundi dobija informaciju da li je novac doista stavljen na raspolaganje primaocu. Prema Evropskom parlamentu, nova će uredba ažurirati trenutno važeća SEPA pravila za jedinstvene platne transakcije u eurima. Pravilo 10 sekundi važiće i za banke u EU koje nisu u eurozoni, ali samo ako „računi već nude redovne transakcije u eurima. Daće im se prelazno razdoblje za sprovodjenje uredbe”, najavljuju nadležni. Prenos novca ne bi trebao biti samo brži za klijente banke, već i sigurniji.

Kako bi se sprečilo da novac završi na pogrešnom računu zbog prevare ili greške, odgovorne su banke i pružaoci usluga platnog prometa. Njihov je zadatak “ponuditi trenutnu proveru identiteta primaoca” – bez dodatnih troškova. U novoj regulativi EU za transfere za klijente banaka, naknade za trenutne transfere u eurima, ne smeju biti veće od troškova nastalih za transfere, koji nisu trenutni. Pregovarači iz Parlamenta i država EU već su se dogovorili o novoj uredbi o prenosu u novembru 2023. Zemlje članice EU-a imaju 12 meseci za sprovodjenje ove uredbe.

Izvor: TZ

Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket