Search
Image by martaposemuckel from Pixabay

Kinderzuschlag raste sledeće godine i do 292 evra

Dodatak na dečji doplatak (Kinderzuschlag), dobijaju porodice za decu sa niskim ukupnim primanjima

Do sada je maksimalni iznos bio 250 evra po deteta i ne isplaćuje se automatski, već je potrebno podneti zahtev porodičnom fondu (Familienkasse) sa dokazima o prihodima. Pravo na ovaj dodatak ne ostvarujete ukoliko ste korisnik državne naknade Bürgergeld ili osnovnog obezbeđenja u slučaju starosti (Grundsicherung im Alter). ​U čemu je razlika između Kindergelda i Kinderzuschlaga?

Kindergeld je redovni dečiji dodatak na koji imaju pravo sva deca sa prebivalištem u Nemačkoj do svoje 25. godine. Za dete starije od 18. godina, isplaćivanje dečjeg dodatka je moguće do 25. godine života ukoliko se dete školuje za buduće zanimanje, što znači da svake godine mora podneti dokaz o tome.

Kinderzuschlag je još jedan dečiji dodatak plus, koji se isplaćuje zajedno sa Kindergeldom, ukoliko ispunite prethodno pomenute uslove, koji se odnose na materijalnu situaciju u domaćinstvu, a procenjuje se u svakom pojedinačnom slučaju nakon podnetog zahteva. Zbog visoke inflacije maksimalni dečiji dodatak od 2024. godine raste na 292 evra, saopštila je ministarka za porodična pitanja Liza Paus.

Izvor: Tagesschau

Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
WestBalkan Radio

Preuzmi aplikaciju

Prijavi se na naš bilten