Search
Image by Ralph from Pixabay

Kontroverzna reforma azila EU zvanično odobrena

Kontroverzna reforma azila Evropske unije je usvojena. Plan, kojim će se pooštriti sadašnja pravila za imigraciju u EU, konačno je odobren na Vijeću ministara u Briselu.

Nakon godina debate, reforma azila EU je zvanično usvojena. Vijeće Evropske unije u utorak je u Briselu usvojilo ukupno deset pojedinačnih pravnih akata Zajedničkog evropskog sistema azila (CEAS). Paket uključuje stroža pravila za ublažavanju pritiska na zemlje glavne dolaske kao što su Italija i Grčka. Sredinom aprila, Evropski parlament je dao saglasnost na dugotrajne kompromisne tekstove o kojima se pregovaralo.

• Reforma azila EU – Je li vječni spor sada riješen?

O paktu o azilu treba odlučiti prije evropskih izbora

27 država članica sada ima rok od dvije godine da ga provedu. Prema saopštenju Vijeća, Komisija EU uskoro će predstaviti plan implementacije koji će pomoći vladama u tome. Glavne stranke željele su proći reformu prije evropskih izbora u junu u nadi da će se moći suprotstaviti desničarskim populističkim grupama po pitanju azila tokom predizborne kampanje. Većina grupa za migrante i ljudska prava kritizirala je reformski paket.

Omogućava značajno pooštravanje procedura. Istovremeno, glavne zemlje dolaska poput Italije i Grčke treba da budu rasterećene. U tom cilju planiran je obavezni mehanizam solidarnosti za preraspodjelu migranata u Evropi.

Procedura na vanjskoj granici EU

Pakt o azilu također po prvi put predviđa procedure na vanjskim granicama EU. Migrante koji imaju male šanse da budu prihvaćeni treba spriječiti da nastave put i deportovati ih direktno iz graničnih kampova. Ove procedure moraju proći i porodice sa djecom. Savezna vlada je uzalud vodila kampanju za izuzetak.

Prema novoj uredbi, države članice će moći da šalju migrante nazad u “sigurne treće zemlje” kao što su Tunis ili Albanija, gdje će potom morati podnijeti zahtjev za azil. Međutim, izbjeglice moraju imati vezu sa trećom zemljom u koju se deportuju – na primjer preko rođaka ili studija.

Nema „modela Ruande“ u EU

Britanski “model Ruande” stoga u početku nije kompatibilan s novim pravilima EU. Velika Britanija od ljeta želi da deportuje ljude koji su ilegalno stigli u Ruandu, a London je sklopio sporazum sa tom istočnoafričkom zemljom.

U Njemačkoj, CDU promoviše pristup zasnovan na britanskom modelu. Novi program politike CDU navodi da svako ko podnese zahtjev za azil u Njemačkoj treba u budućnosti biti odveden u “sigurnu treću zemlju”, proći kroz proceduru azila – i ostati tamo čak i ako je odluka pozitivna. Agencija EU za azil prošle godine je zabilježila oko 1,1 milion zahtjeva, što je najviši nivo od 2016. godine. Oko 330.000 njih bilo je u Njemačkoj. Nova pravila o azilu stupaju na snagu nakon objave u Službenom listu EU. Države članice tada imaju dvije godine da ga implementiraju na nacionalnom nivou

H. J.

Izvor: BR24

Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket