Search
Image by Gusero from Pixabay

München: Smeštaj za izbeglice

Odluka odložena: Hoće li München dobiti sedam novih smeštaja za izbeglice?

U Münchenu je za izbeglice na raspolaganju 4100 kreveta u 18 smeštajnih kapaciteta. Svake sedmice u grad dolazi 50 novih ljudi. “Ako brojke ostanu ovakve, kapaciteti će biti iscrpljeni u decembru”, stoji u izveštaju sa sednice Socijalnog odbora. Na novembarskoj sednici, donete su neke mere za zbrinjavanje i integraciju izbjeglica – grad će za to obezbediti 2,5 miliona eura u 2024. godini, a preostalih 6,3 miliona eura u 2025. No, konačna odluka o daljnjem smeštaju, odložena je do 14. decembra. Vlada Gornje Bavarske zatražila je od grada da poveća broj mesta na 5625 – od kojih je 80 posto za dugotrajnu upotrebu. Stoga grad želi napraviti ili proširiti sedam smeštajnih kapaciteta i produžiti korišćenje dvanaest postojećih.

Lokacije za smeštaj izbeglica: “Park Inn” hotel na Frankfurter Ringu, 180 kreveta, 15 godina najma; Poslovna zgrada, Nymphenburger Straße 48, 69 kreveta, rok najma deset godina; Poslovni prostor, Ridlerstrasse 13 do 15, 260 kreveta, rok najma deset godina; Bivši dom za starije osobe i starački dom, Schwanseestrasse 14 do 16, 470 kreveta, najmanje deset godina razdoblja najma; Poslovna zgrada Anton-Ditt-Bogen 5, oko 200 kreveta, minimalno 15 godina najma; Proširenje Ottobrunner Straße 28g, 68 kreveta, period najma do daljnjeg; Kontejnerski objekt, otvoreni prostor na Schultheissstrasse, 125 kreveta, pet godina najma.

Izvor: Hallo München


Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
WestBalkan Radio

Preuzmi aplikaciju

Prijavi se na naš bilten