DE | BA

Image by StockSnap from Pixabay

Nemačka među državama sa najskupljom TV pretplatom

Preporučeno povećanje od 58 centi sledeće godine

U Nemačkoj je svako domaćinstvo dužno da plaća naknadu za emitovanje TV i radio programa i pretplata predstavlja glavni izvor prihoda za javne servise ARD, ZDF i Deutschlandradio. Mesečni iznos za 2024. godinu ostaje 18,36 evra. Prema preporuci Komisije za utvrđivanje finansijskih potreba emitera, od sledeće 2025. godine trebala bi se povećati za 58 centi na 18,94 evra. Sada su na redu državne vlade koje će odlučiti da li javni emiteri treba da dobiju više novca ili ne.

Jedino su Austrija i Švajcarska još skuplje

Ukoliko se napravi poređenje, samo u nekoliko zemalja domaćinstva moraju platiti više, dok je u većini zemalja u svetu naknada u potpunosti ukinuta. U Austriji na primer, od 2024. godine mesečna naknada iznosi 15.30 evra takođe po domaćinsvu, ali se uz to mora platiti i savezna državna taksa koja iznosi do 4,70 evra.

U Evropi države bez naknade ili s doprinosom koji je sada potpuno ukinut ili će biti ukinut u skorije vreme su: Andora, Belgija, Bugarska, Estonija, Francuska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Rumunjska i Rusija, Slovačka, Španija, Ukrajina, Mađarska i Kipar. U SAD-u i Kanadi takođe nije potrebno plaćanje naknade.

Povećanje naknade – redovno aktuelna tema

O visini pretplate u Nemačkoj se raspravlja u redovnim intervalima. Kako piše portal Stern, nezavisni stručnjaci Komisije za utvrđivanje finansijskih potreba radiodifuznih kuća (KEF) redovno pregledaju finansijske planove ARD-a, ZDF-a i Deutschlandradia i vode računa o uštedama. Kad je reč o visini doprinosa, savezne države moraju se strogo pridržavati preporuka stručnjaka KEF-a i kompletna struktura takođe ima za cilj da osigura ustavom zaštićenu slobodu emitovanja.

Inače, svako ko želi biti oslobođen plaćanja nadoknade mora ispuniti određene uslove. Osobe koje primaju socijalne beneficije, kao što su osnovno osiguranje u starosti, beneficije prema Zakonu o beneficijama tražioca azila, korisnici stipendije BAföG ili naknade za stručno osposobljavanje, ne moraju plaćati naknadu. Plaćanja su oslobođene i slepe i slabovide osobe, kao i osobe sa oštećenim vidom i sluhom. Pretplatu ne plaćaju ni osobe koje ostvaruju pravo na posebnu negu.

S.Ć.

Izvor: Stern

Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket