Search
Bild von Alehandra13 auf Pixabay

Nemačka: moraju li stanari čistiti sneg?

Po pravilima, to je dužnost vlasnika nekretnina ili stanodavaca

Samo ako je to izričito dogovoreno ugovorom o najmu stana, onda je to obaveza stanara. Odredba u kućnom redu nije dovoljna. Sva prava i obaveze čišćenja snega moraju biti precizno regulisana ugovorom. Čak i ako je ta dužnost ugovorom preneta na najmoprimca, najmodavac i dalje ima odgovornost, između ostalog, da napravi pravedan raspored i plan čišćenja među stanarima i osigura potrebnu opremu.
Udruženja vlasnika stanova mogu većinom glasova poveriti ovaj posao obavljana svih usluga koja se podrazumevaju zimskom službom i nekoj drugoj, spoljnoj firmi. Nasuprot tome, nijedan pojedinačni član ne može biti prisiljen da čisti snijeg većinom glasova, dakle odluka mora biti jednoglasna.
Korisno je znati: ledenice na krovu mogu predstavljati ozbiljnu opasnost za pešake i prolaznike, ali i za parkirana vozila. Vlasnici moraju znakom upozorenja upozoriti prolaznike na moguć pad ledenice sa krova. Ako se neka osoba povredi, odgovoran je vlasnik kuće.

Izvor: immowelt
Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
WestBalkan Radio

Preuzmi aplikaciju

Prijavi se na naš bilten