Search
Image by Pexels from Pixabay

Nemačka uvodi „Kartu šansi“ za stručnu radnu snagu

Nemačka Karta šansi, koja se uvodi od 1. juna, prilika je za sve kvalifikovane radnike takozvanih trećih zemalja da dođu u ovu zemlju bez vize na godinu dana i pronađu posao, ali pod određenim uslovima.

“Chancenkarte” predstavlja važnu novost za državljane zemalja van Evropske unije jer omogućava boravak u Nemačkoj za stručnu radnu snagu do godinu dana i bez ugovora o radu u cilju traženja posla prema sistemu bodovanja. Ovo pravilo stupa na snagu 1. juna 2024. godine i deo je odredbi novog Zakona o useljavanju kvalifikovane radne snage u Nemačku (Fachkräfteeinwanderungs-Gesetz) iz novembra 2023. godine, odnosno predstavlja treću fazu primene novih pravila.

Sistem bodovanja po uzoru na Kanadu

Da bi se dobila karta šansi, mora se ostvariti najmanje šest bodova. Ukoliko je stručna diploma nostrifikovana i u potpunosti ekvivalentna sa nemačkom, automatski se ispunjava uslov za dobijanje ove karte. Svi ostali moraju da prilože dokaz o stranoj univerzitetskoj diplomi, stručnoj kvalifikaciji od najmanje dve godine (priznatu od strane države u zemlji obuke) ili profesionalne kvalifikacije izdate od strane Nemačke privredne komore u inostranstvu. Pored toga, potrebno je poznavanje osnovnog nemačkog (nivo A1 GER) ili engleskog jezika (nivo B2 GER).

Bodovi se dalje prikupljaju na osnovu sledećih kriterijuma: profesionalno iskustvo, starosna dob, povezanost sa Nemačkom, kao i potencijal životnog ili bračnog partnera, ukoliko se takođe doseljava. Važno je napomenuti da se Karta šansi izdaje na maksimalno godinu dana, ako za to vreme možete pružiti dokaz se sami možete izdržavati. Za vreme boravka u Nemačkoj, prema pravilima, pruža mogućnost probnog rada ili sporednog zaposlenja, ali samo u obimu od 20 sati nedeljno.

U izuzetnim slučajevima, moguće je produžiti boravak na dve godine i to ako ako postoji ugovor o radu ili obavezujuća ponuda za posao, a još nisu ispunjeni uslovi za izdavanje druge boravišne dozvole u ​​svrhu plaćenog zaposlenja, na primer, zato što još uvek nemate dovoljno znanja nemačkog jezika.

Pravilo Zapadnog Balkana udvostručuje broj radnih viza

Istovremeno, od 1. juna 2024. godine „Westbalkanregelung“ daje državljanima Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije pristup tržištu rada u Nemačkoj za bilo koju vrstu zaposlenja u neregulisanim profesijama i to tako što se kvota sa dosadašnjih 25 000 za nekvalifikovane radnike udvostručuje na 50 000 radnih viza godišnje.

S. Ćujić

Izvor: make-it-in-germany

Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
WestBalkan Radio

Preuzmi aplikaciju

Prijavi se na naš bilten