Search
Image by Kris from Pixabay

Novac građana ubuduće će se moći prijaviti i putem aplikacije

Savezni ministar rada Heil najavio je da će se naknade za građane ubuduće moći podnijeti putem mobitela.

Novopredstavljena strategija digitalizacije predviđa da će dodatne usluge u budućnosti biti dostupne i online. Novac građana i ostala državna davanja ubuduće će se moći prijavljivati ​​digitalno. Tako stoji u strategiji digitalizacije koju je Federalno ministarstvo rada objavilo u ponedjeljak. Do 2030. građani bi trebali imati lakši pristup digitalnom pristupu – a trebali bi se digitalizirati i interni procesi.

Aplikacija za novac građana postaje pilot project

Savezni ministar rada Hubertus Heil (SPD) objasnio je da bi digitalizacija trebala ljudima olakšati suočavanje s vlastima. Također bi trebalo biti moguće prijaviti se pomoću aplikacije na mobitelu. Prema Heilu, e-prijava u korist građana prvo će biti testirana u odabranim centrima za zapošljavanje. Heil je  rekao da bi digitalizacija trebala rasteretiti i zaposlenike u vlasti kako bi im se omogućio izravniji kontakt s građanima.

Milijuni ljudi bi trebali imati koristi

Nova strategija trebala bi se odnositi na cjelokupnu radnu i socijalnu upravu. Osim Ministarstva rada, izradilo ga je još sedam tijela. Prema Heilu, nova strategija važan je doprinos jačanju povjerenja ljudi u socijalnu državu.

Mirovinsko osiguranje isplaćuje oko 21 milijun mirovina. Prema podacima Ministarstva rada, oko 800.000 muškaraca i žena prima naknadu za nezaposlene. Ukupno, centri za zapošljavanje zbrinjavaju oko četiri milijuna radno sposobnih i još 1,5 milijuna radno nesposobnih osoba, uključujući i djecu.

Naida S.

Izvor: Br.de

Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket