DE | BA

Image by LEANDRO AGUILAR from Pixabay

Olakšan pristup nemačkom tržištu rada

Od marta 2024. godine stupaju na snagu nova pravila

Novi Zakon o doseljavanju kvalifikovane radne snage u Nemačku (Fachkräfteeinwanderungs Gesetz) stupio je na snagu u novembru 2023. godine i postupno se uvode nove olakšice za radnike iz takozvanih trećih zemalja koje nisu u sastavu Evropske unije.

Nova pravila od marta 2024.

Priznavanje stručnih kvalifikacija u Nemačkoj, koje je ranije često predstavljalo birokratsku prepreku za zapošljavanje, može biti izuzeto za stručnjake sa radnim iskustvom.

To praktično znači da kao radna snaga, prema novim pravilima, u Nemačku mogu da emigriraju svi koji imaju priznatu stručnu diplomu u zemlji porekla i najmanje dve godine radnog iskustva. Cilj ove olakšice je da se ubrza čitava birokratska procedura. Izuzetak su regulisane profesije u medicini, pravu ili obrazovanju.

Ako poslodavci u Nemačkoj i kandidati iz trećih zemalja koje nisu u sastavu Evropske unije sklope takozvano partnerstvo za priznavanje diploma, kvalifikovani radnici će od marta moći direktno da dođu u Nemačku i počnu da rade dok traje postupak priznavanja stručne diplome. Boravak se može produžiti do tri godine. Uslovi su: kvalifikovana stručna diploma priznata u zemlji gde je zvanje stečeno, najmanje dve godine radnog isustva u struci i osnovno poznavanje nemačkog jezika (A2). Kandidatima je pritom dozvoljeno da za to vreme pored rada na kvalifikaciji – dodatno rade do 20 sati nedeljno.

Olakšice prilikom spajanja porodice

Ako supružnici i maloletna deca žele da se presele u Nemačku, određeni kvalifikovani radnici od 1. marta 2024. godine više neće biti u obavezi da pruže dokaz o dovoljnom prostoru za život porodice, odnosno kvadraturi stana. Osim toga, ako dozvolu boravka dobiju tek od marta 2024. oni takođe mogu dovesti svoje roditelje ili roditelje svog supruga ili supruge.

Sve detaljnije informacije oko novih pravila koja se tiču novog Zakona o doseljavanju stručne snage, možete potražiti na web stranicama nadležnih zvaničnih institucija u zemlji iz koje nameravate da se preselite u Nemačku.

Izvor: make-it-germany

Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket