Search
Image by jacqueline macou from Pixabay

Pravilo Zapadnog Balkana: Više viza od juna

Zapošljavanje u Nemačkoj bez stručne kvalifikacije

Za državljane Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije postoji privilegovan pristup nemačkom tržištu rada. Ova regulativa prema Pravilniku o zapošljavanju (Beschäftigungsverordnung) i nadalje važi za svaki vid zapošljavanja nekvalifikovanih radnika, što znači, bez obzira na to da li je priznata kvalifikacija onih koji žele da rade u Nemačkoj i u tome je prednost ove regulative.

Prema novom Zakonu o kvalifikovanoj imigraciji (Fachkräfteeinwanderungs Gesetz), Westbalkan Regelung od 1. januara 2024. godine važi – neograničeno, s tim da se od 1. juna 2024. godine broj planiranih odobrenja viza povećava sa sadašnjih 25 000 na 50 000. Po principu lutrije, svaki mesec se organizuje izvlačenje prijavljenih kandidata u ambasadama ovih šest država Balkana i to pretežno u prvoj polovini meseca. Ukoliko kandidati nisu izvučeni tog meseca, moraju se ponovo prijaviti sledećeg.

Uslovi za dobijanje vize

Poslodavac mora dati obavezujuću ponudu za posao u Nemačkoj. Potencijalni zaposleni ne smeju da dobiju nikakvu podršku prema nemačkom Zakonu o beneficijama za tražioce azila u poslednja 24 meseca pre podnošenja zahteva za vizu. Za postupak izdavanja vize potrebno je odobrenje Savezne agencije za zapošljavanje (Bundesagentur für Arbeit) i praktično počinje kada osoba dobije termin u nemačkoj ambasadi ili konzularnom odeljenju u državi u kojoj ima trajno prebivalište i dostavi sve dokumente za prijavu ispravno i potpuno, nakon čega sledi provera dokumentacije.

Za podnosioce zahteva koji imaju preko 45 godina primenjuju se sledeća pravila: potrebno je da mu poslodavac dostavi ugovor o radu koji bi garantovao minimalni propisani bruto godišnji iznos – za 2024. godinu to je 49 830 evra. U slučaju da se ugovorom ne može garantovati ovaj iznos, podnosilac zahteva treba da dostavi ambasadi dodatne dokumente, a to su: listing iz državnog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ili dokaz o vlasništvu nad nekretninama u vidu izvoda iz katastarskog registra i i poslednjeg rešenja o porezu na imovinu i to sa prevodom na nemački jezik od strane priznatog sudskog tumača. Važno je napomenuti da pasoš treba da važi još najmanje tri meseca po isteku vize, ukoliko bude odobrena.

Viza se može izdati samo ako se Savezna agencija za zapošljavanje slaže u svakom pojedinačnom slučaju i u njihovoj nadležnosti su provere uslova zapošljavanja. Od suštinskog je značaja da uslovi rada ne smeju biti nepovoljniji od uslova za domaće radnike.

Detaljnije informacije o prijavljivanju i procesu lutrije, terminima i kompletnoj daljoj proceduri, mogu se pronaći na sajtovima relevantnih nemačkih diplomatskih misija u inostranstvu.

S.Ć.

Izvori :  belgrad.diplo, make-it-in-germany

Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
WestBalkan Radio

Preuzmi aplikaciju

Prijavi se na naš bilten