Search
Image by Yves Bernardi from Pixabay

Sve više poljoprivrednika u Bavarskoj, bavi se organskom poljoprivredom

Prema Ministarstvu poljoprivrede, do 2030. godine 30 posto poljoprivrede trebalo bi biti organsko. Aktualno istraživanje strukture poljoprivrede također bilježi porast ekoloških gospodarstava. Ipak, cilj je još daleko.

U Bavarskoj ima više organskog uzgoja – u petak je objavio bavarski Državni ured za statistiku sa sjedištem u Fürthu.

Više organskog uzgoja nego 2020

Od 1. ožujka (marta)  2023. u Bavarskoj je bilo 10.810 poljoprivrednih poduzeća koja su poslovala organski. To odgovara porastu od 960 tvrtki i 9,7 posto. Obrađivali su 423.000 hektara prema kriterijima ekološkog uzgoja, što je 48.100 hektara ili 12,8 posto više nego u popisu poljoprivrede 2020. godine.

Još uvijek daleko od 30 posto koliko je planirano

Prema statističarima, u Bavarskoj je 2023. zabilježeno ukupno 81.050 poljoprivrednih poduzeća koja su koristila ukupno 3.086.500 hektara zemlje. Sukladno tome, 2023. godine ukupno 13,3 posto farmi i 13,7 posto površine u Bavarskoj obrađivano je ekološki. No, Bavarska je još daleko od postizanja cilja.

Mnoge organske farme imaju životinje

Većina ekoloških farmi, njih 7550, bavi se uzgojem stoke. Najvažnija životinjska vrsta je govedo. Više od dvije trećine svih ekoloških farmi drže goveda. Druga najčešća životinjska vrsta su kokoši, iako se gotovo isključivo drže za kokoši nesilice. Daleko manji udio ekoloških farmi drži ovce, a još manji udio svinje.

Kako bavarsko ministarstvo poljoprivrede piše polovica organskog mlijeka proizvedenog u Njemačkoj dolazi iz Bavarske. Bavarska je također vodeća u cijeloj zemlji u preradi organskih proizvoda. Posljednjih godina dolazi do značajnog porasta na oko 5600 poduzeća.

Organski uzgoj u Njemačkoj

Organski uzgoj ima za cilj zaštititi životinje i okoliš te uštedjeti resurse, objašnjava Savezna agencija za okoliš. Poljoprivrednici teže zatvorenim ciklusima hranjivih tvari:

Poljoprivrednici teže zatvorenim ciklusima hranjivih tvari:

Farmeri rasipaju gnojivo i stajsko gnojivo po vlastitoj zemlji farme, a biljke ponovno apsorbiraju hranjive tvari.

Poljoprivrednici maksimalno smanjuju mineralna gnojiva i prehranu, time se štite prije svega površinske i podzemne vode koje su u ekološkom uzgoju manje ugrožene hranjivim tvarima.

Naida S.

Izvor: Br.de

Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket