DE | BA

Image by jacqueline macou from Pixabay

Ubrzani postupak za stručnu radnu snagu

Kako brže do vize za rad u Nemačkoj?

Kao kvalifikovana radna snaga u Srbiji imate pravo na ubrzani postupak priznavanja diplome i izdavanja vize uz prethodnu saglasnost Službe za strance prema članu 81a Zakona o boravku stranaca, koji skraćuje vreme čekanja na termin u nemačkoj ambasadi u Beogradu do tri nedelje. Samim tim kraći je i rok u kome ambasada treba da donese odluku – takođe do tri nedelje.

Potrebna dokumentacija

Stručni radnik koji je nosilac prethodne saglasnosti prilikom predaje zahteva za vizu, mora da podnese ponudu za posao od poslodavca, nostrifikovanu diplomu i sertifikat o položenom znanju nemačkog jezika. Ukoliko nostrifikacija treba da se dovrši u Nemačkoj, potrebno je  da poslodavac u vaše ime pokrene postupak kod nadležne Službe za strance koja će vam izdati privremeno odobrenje ulaska (Vorabzustimmung).

Napomena: Odeljenje za vize ima pravo da u pojedinim slučajevima prilikom podnošenja zahteva ili u toku rešavanja zahteva zatraži dodatnu dokumentaciju koja ovde nije navedena.

Izvor: Ambasada SR Nemačke

Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket