DE | BA

Image by Jens Birner from Pixabay

Zapošljavanje vozača autobusa u Nemačkoj

Uslovi koje treba ispuniti

Profesionalni vozači autobusa sa važećom vozačkom dozvolom iz takozvanih trećih zemalja koje nisu članice Evropske unije, mogu se zaposliti u Nemačkoj uz odobrenje Savezne agencije za zapošljavanje (Bundesagentur für Arbeit – BA), s tim što je njen zadatak da u procesu odobravanja samo proverava uslove zapošljavanja i to: da li radno vreme i plata stranog kvalifikovanog radnika odgovaraju radnim uslovima kada je reč o poređenju sa domaćim zaposlenim radnicima, kao i izjavu poslodavca da li ima potrebne dozvole i kvalifikacije za zapošljavanje.

Uslovi za dobijanje vize

Ukoliko ste pronašli poslodavca, potrebno je da vam dostavi Ugovor o radu sa svim bitnim elementima, koji može sadržati i takozvane „kvalifikacione mere“, a to znači da je podnosilac zahteva dužan da u njima učestvuje jer su neophodne za sticanje uslova za obavljanje profesije – prevoz putnika autobusima. O čemu je konkretno reč?

Za vozače u teretnom i putničkom saobraćaju u Nemačkoj je od 2006. godine na snazi Zakon o stručnoj osposobljenosti vozača (Berufskraftfahrerqualifikations Gesetz – BKrFQG), prema kome moraju svakih pet godina dostaviti dokaze o dodatnoj obuci. Zakon propisuje polaganje teorijskog i praktičnog ispita u Privrednoj komori (IHK) sa jasnim ciljevima: poboljšanje sigurnosti na putevima i postizanje ujednačenog nivoa obuke širom Evrope, kako se navodi u tekstu Auto-moto kluba „ADAC“.

Dodatni uslovi za sve preko 45 godina

Ukoliko podnosilac zahteva ima 45 i više godina potrebno je da mu poslodavac dostavi ugovor o radu koji bi garantovao minimalni propisani bruto godišnji iznos – za 2024. godinu to je 49 830 evra. U slučaju da se ugovorom ne može garantovati ovaj iznos, podnosilac zahteva treba da dostavi ambasadi dodatne dokumente, a to su: listing iz državnog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ili dokaz o vlasništvu nad nekretninama u vidu izvoda iz katastarskog registra i i poslednjeg rešenja o porezu na imovinu i to sa prevodom na nemački jezik od strane priznatog sudskog tumača. Važno je napomenuti da pasoš treba da važi još najmanje tri meseca po isteku vize, ukoliko bude odobrena.

Korisno je znati: sve dok postoji vaš radni odnos, boravišna dozvola se može produžiti. Nakon pet godina zaposlenja možete zatražiti dozvolu za nastanjenje.

Novi Zakon o kvalifikovanoj imigraciji – šta donosi?

Prema odredbama novog Zakona koji je stupio na snagu 18. novembra 2023. godine (Fachkräfteeinwanderungs Gesetz) pojednostavljuje se izdavanje saglasnosti Saveznog zavoda za zapošljavanje profesionalnim vozačima iz trećih zemalja. Međutim, nije jasno precizirano šta to konkretno znači u praksi. Kako se može pročitati na sajtu ambasade SR Nemačke u Beogradu, stranica je ažurirana na dan kada je Zakon stupio na snagu, tako da su navedeni uslovi prilikom podnošenja zahteva za vizu trenutno na snazi.

Izvor: belgrad.diplo, ADAC, make-it-germany

Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket